Fin24

UNISA SE DEPARTEMENT VAN VERVOEREKONOMIE, LOGISTIEK EN TOERISME | Kort kursusse is goud werd

2008-05-15 00:00

DIE ontwikkeling en aanbieding van kort kursusse wat gespesialiseerde opleiding op vervoer- en logistieke gebiede voorsien, is vir Unisa se Departement van Vervoerekonomie, Logistiek en Toerisme belangrik.

Drie sertifikaatkursusse wat van groot praktiese waarde vir die vervoerbedryf is en al drie 'n opleidingstydperk van 12 maande behels, word tans aangebied:

* Programme in Business Logistics: a Transport Approach (kode: Prologa).

Die doelwit met dié opleidingsprogram is om studente toe te rus met die basiese beginsels en praktiese vaardighede van logistiek, sodat hulle die beskikbaarheid van produkte en dienste in die regte hoeveelhede kan verseker waar en wanneer dit benodig word en teen die laagste koste.

Die kurrikulum sluit in modules soos geïntegreerde logistieke bestuur, logistieke bedrywighede en vervoerstelsels, besluite en strategieë en dit is veral werknemers soos logistieke, pakhuis- en vervoerbestuurders wat daarby sal baat vind.

Die kursus word deur afstandonderrig aangebied, maar 'n aanvullende driedaagse opleidingsessie in Pretoria kan ook aangebied word. Prof. Kobus Cronjé is die programkoördineerder (e-posadres: cronjjn@unisa.ac.za).

* Programme in Road Transport Management (kode Promanm).

Dié opleiding rus studente toe met die basiese beginsels en praktiese vaardighede om as vervoerbestuurders in 'n padvervoeronderneming te kan werk. Ander sektore soos groothandel, vervaardiging en die mynwese bied ook verskeie werkgeleenthede aan opgeleides.

Modules sluit in vervoerbestuur, koste en finansiering, en vervoerbeleid en regulasies. Cronjé is die programkoördineerder.

* Programme in International Freight Management and Administration for Importers and Exporters (kode Protra4).

Dié sertifikaatprogram voorsien opleiding in invoer- en uitvoerpraktyke en prosedures, 'n rigting wat die afgelope jare ontplof het. Dit is uitnemend geskik vir verskepings- en ander bestuurders en rus hulle onder meer toe om kundige besluite oor fakture, koste, versekeringseise en uitvoerprosedures te neem.

Meer inligting is beskikbaar van die programkoördineerder, JW Barendrecht (e-posadres: barenjw@unisa.ac.za).

Die drie programme word slegs in Engels aangebied.