Fin24

Entrepreneurskap 2009 | 'n Instink vir entrepreneurskap

2009-05-21 00:00

Tans is daar min opvoedkundige geleenthede vir aspirant-entrepreneurs. Dit is hoekom die Universiteit van Pretoria se Gordon Institute of Business Sciences (Gibs) besluit het om 'n voltydse MBA in entrepreneurskap in te voer. Die kursus begin in September.

"Om die ekonomiese storm te kan afweer of, nog beter, deur die storm te kom met 'n sterker ekonomie as voorheen, moet die regering en die sakesektor daarop fokus om entrepreneurs te kweek," sê prof. Nick Binedell, Gibs se direkteur. Hy verwys na 'n paar interessanthede van entrepreneurskap en die nuwe MBA-kursus.

Is entrepreneurskap 'n persoonlikheidseienskap of 'n aangeleerde vaardigheid?

Dis 'n kombinasie. Party mense het 'n natuurlike instink met handel en onderhandeling en begrip vir die markte. Vir party is dit 'n stel vaardighede wat met tyd verkry word.

Ek glo dat die entrepreneursinstink inherent is - dat dit kom van 'n familiegeskiedenis, vroeë blootstelling aan risiko en dissipline en 'n ambisieuse geaardheid. Terwyl hierdie instink in elke mens latent is, is dit mens se opvoeding, konneksies, vroeë swaarkry en toegang tot kapitaal wat dikwels die broeikas vir entrepreneursvaardigheid is.

Hoekom is so baie mense bang daarvoor om hul eie onderneming te bestuur of entrepreneurs te word?

Omdat dit moeilik, riskant en baie harde werk is. Dis die teenoorgestelde van die veilige korporatiewe lewe.

Om 'n idee in werklikheid te verander, verg kennis, insig, vaardigheid, selfvertroue, kreatiwiteit, selfbewussyn en oortuiging. Volgens die Global Innovation Network misluk 'n geraamde 85% van nuwe ondernemings binne die eerste 12-24 maande en kom ongeveer 60%-65% van KMO's groot probleme teen wanneer hulle 'n groeistrategie aanpak.

Die algemene redes wat vir hierdie mislukkings gegee word, is 'n gebrek aan kernbestuursvaardighede en sakevernuf. Toegang tot finansiering is nie 'n aspirant-entrepreneur se dringendste probleem nie, maar eerder 'n gebrek aan 'n bankbare plan.

Interpersoonlike vaardighede is ook kritiek as 'n entrepreneur wil beweeg van 'n wonderlike idee na die bou van 'n lewensvatbare onderneming, aangesien dit nodig is om mense te motiveer, te bestuur en aan te moedig om te groei, asook om potensiële finansiers te inspireer.

Wat is die belangrikste eienskappe van 'n suksesvolle entrepreneur?

Vernuf en veerkragtigheid; om in staat te wees om in die begin houe te vat, op te staan en aan te gaan. 'n Geleentheidsingesteldheid is noodsaaklik - jy moet die gapings raaksien en dit aangryp.

Om suksesvol te wees, sê William Duggan van Columbia Business School, moet 'n entrepreneur die volgende hê:

* Baie goeie algemene sakekennis en nuuskierigheid;

* Om teenwoordig te wees en die moeilike vrae te vra;

* 'n "Aha"-oomblik; en

* 'n Wil om op te tree.

Wat is die hoofoorsake van mislukking?

Naïewe optimisme en daarom oorambisieuse beplanning en swak kontantvloeibestuur.

Ook is die omgewing waarin 'n entrepreneur bedrywig is, dikwels die beslissende faktor wat 'n nuwe onderneming se sukses of mislukking bepaal. Die staat, wetgewing, regulatoriese liggame en die burgerlike gemeenskap het almal 'n kritieke rol te speel om te verseker dat reëls, d.i. wetgewing, belasting en staatsbestuur, van so 'n aard is dat dit geleenthede vir aspirant-entrepreneurs skep en uitbrei. Swak staatsbeleidspunte kan die entrepreneursgees erodeer, terwyl goeie beleidspunte dit kan aanvuur.

Wie sou jy sê is of was die suksesvolste entrepreneurs?

Henry Ford - hy het 'n bedryf en 'n sakekonsep bekend as massaproduksie tot stand gebring; Ernest Oppenheimer het 'n uitsonderlike mynboumaatskappy gebou; en Larry Page en Sergey Brin (van Google). Hierdie ouens het 'n gaping in ons moderne tye raakgesien.

Wat is die vernaamste uitdagings waarvoor entrepreneurs in die huidige moeilike ekonomiese omgewing te staan kom en hoe oorleef hulle die storm?

Die vernaamste uitdaging is om die geleenthede te lees wat in die moeilike tye opgesluit is. Niemand gaan jou 'n kans gee tensy jy die deur afbreek nie.

Terwyl ekonomieë oor die wêreld heen worstel, is dit eintlik 'n uitstekende tyd vir entrepreneurs. Die waarde van byna alles word herkalibreer namate mense se leefstyl en markgrense verander. Nou is die tyd dat entrepreneurs moet uitgaan en die geleenthede wat beskikbaar is, aangryp - of 'n heeltemal nuwe onderneming skep of 'n bestaande een omkeer.

Kapitalisme verg wrywing tussen gevestigde en nuwe spelers. As nuwe spelers slaag, word die bestaande spelers uitgedaag om hulself te herskep. Sulke wrywing moet aangemoedig word in 'n mededingende, gereguleerde omgewing wat entrepreneurs met die regte getuigskrifte toelaat om hul ambisie te vervul om 'n idee, produk of diens te verskaf wat reg is vir ons tyd.

Wat behels GIBS se entrepreneurskap-MBA en hoe verskil dit van 'n MBA in algemene bestuur?

Dit fokus daarop om diegene met die nodige ywer en ervaring te help om aan die gang te kom met die oprigting van hul nuwe onderneming. Die verskil is dat die fokus uitsluitlik op entrepreneurskap is.

Word entrepreneursgeleenthede in verskeie sektore van die SA ekonomie uitgewys?

Ons sal alle sektore bekyk; daar is nie 'n enkele bedryfsfokus nie.

Help die sakeskool potensiële entrepreneurs met die verkryging van beginfinansiering en indiens-mentorskap?

Die skool self sal nie namens die gegradueerdes finansiering verkry nie, maar die program is nou gekoppel aan waagkapitaliste en ander finansiële instellings. Ons werk regstreeks met suksesvolle entrepreneurs én dié wat in die proses is om hulself te vestig en wat gewillig is om idees oor te dra.